ГТП

ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА НЕУДОБСТВОТО, НО В МОМЕНТА ПУНКТЪТ ЗА ГТП НЕ РАБОТИ!!!

 

Разполагаме със собствена сграда, в която се извършват техническите прегледи. Пунктът за ГТП е оборудван с висококачествена техника и апаратура на водещи световни производители.

При нас вие ще намерите и услугата ADR-прегледи. Нашият Пункт за технически прегледи беше сертифициран като Пункт V категория за извършване на периодични технически прегледи и проверка на техническата изправност на ППС ЕХ II, EX III, FL, AT, OT, превозващи определени опасни товари – ADR.
 

Годишните технически прегледи могат да бъдат планирани чрез заявка (за ден и час), на място или по телефон:
Адрес:
гр. Стара Загора

Околовръстен път месност „Берекет могила"

до завод "Зара фуражи"

Пункт за ГТП - моб.тел.: 0887/479091
 

 

Работно време: 08:00 до 18:00
Сьбота 08:00 до 13:00
Неделя - почивен ден

 

ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД – ДОКУМЕНТИ и ИЗИСКВАНИЯ

При Годишния Технически Преглед на ППС се представят следните документи:

 

 1. Голям (или копие) и малък талон на автомобила
 2. Валидна застраховка "Гражданска отговорност"
 3. Документ за платен данък върху превозните средства
 4. Лична карта или шофьорска книжка на лицето представящо автомобила за преглед.


Необходими документи за преглед по ADR 

 • Свидетелство за регистрация – част І (при липса на оригинала, може и четливо копие на същия)
 • Валидна застраховка ГО
 • Платен данък превозно средство
 • Удостоверение за годност за превоз на определени опасни товари – оригинал
 • Протоколи от предишни проверки по ADR (8а; 8б)
 • Удостоверение от Производителя или от упълномощено от него лице, че превозното средство е годно за превоз на опасни товари и какви
 • Типово одобрение на превозните средства
 • При промяна в конструкцията на ППС – протокол за извършената промяна

 

 

Полезна информация

 

Всички автомобили регистрирани на територията на Република България, ежегодно подлежат на задължителен технически преглед (ГТП). Едва ли има смисъл в момента да разсъждаваме доколко техническите прегледи са фиктивни или истински и дали отразяват реално състоянието на автомобила. По-важното е да бъдем информирани за конкретните изисквания и документация, необходима за безпрепятственото минаване на ГТП, за да си спестим главоболията или разправиите с КАТ.

Имайте предвид, че ако досега е съществувала някаква възможност, автомобилът да мине ГТП само по документи (без реално да е присъствал на прегледа), то от началото на 2012г. тази практика е прекратена с поставянето на камери в пунктовете за извършване на ГТП, свързани директно с Изпълнителна Дирекция Автомобилна Администрация. Документите на автомобила също се сканират и изпращат в централата за сверяване.

 

ПРЕЗ КАКЪВ ПЕРИОД СЕ ПРЕМИНАВА ГТП И ДОКОГА Е ВАЛИДЕН

Може би по-точното наименование на техническият преглед не е „годишен“ а „периодичен“, защото някой превозни средства са длъжни да минават преглед и два пъти в годината.

 • Леките автомобили трябва да преминават ГТП веднъж в годината.
 • Таксиметровите автомобили са длъжни да се явят на ГТП през 6 месеца.
 • Товарните автомобили на възраст над 10 години също са задължени да минават ГТП през 6 месеца.
 • Новите автомобили трябва да се явят за първи път на ГТП на третата година, като вторият преглед се извършва две години след първия ( след петата година се явяват ежегодно).

ГТП е валиден до датата написана в талона за преглед! Препоръчително е да не чакате последният момент.

 

 

Марки гуми