Пълнене на гуми

Фирмата предлага услугата пълнене на гуми с POLYFILL по технология и с материали на ROSLER GRUPE Германия

Възстановяване и удължаване живота на гумите


 

ПЪЛНЕНЕ НА ГУМИ С POLYFILL®

 

Какво е POLYFILL?

Двукомпонентен продукт на основата на полипропилен и полиу- ретан, с който се запълва на 100 % вътрешноста на пневматичната гума. Kомпозитът за пълнене на гуми, в продължение на години се е налагал и доказвал, превръщайки се в световен промишлен стандарт.

 

КАКВА Е ЦЕЛТА НА POLYFILL?

POLYFILL® Възстановяване и удължаване живота на пневматични гуми, за- пълването на вътрешноста на гумите с пянообразната смес  превръ- ща пневматичните гуми в плътни гуми. Непрекъсваемост на работния процес на машините при много тежки условия и 24 часови производства.Гумите запълнени с POLYFILL се препо- ръчва да се използват главно в стъкларската, минната и рудодобив- ната промишленост, пристанищни и жп то- варни терминали. Пневматичната гума напълнена с POLYFILL удължава живота с до 450 % .ROSLER

 

 

ПРЕДИМСТВА

 • Пневматичните гуми притежават редица недостатъци използвани при екстремни условия, разкъсват се костват скъпо време, пари и несигурност в машината когато ви е необходима, решението е запълване със супер еластичен материал и 100 % защита на всички зони от разкъсване, елеминира всички последствия от механични наранявания.
 • При максимална скорост 60 км./ч непрекъснат цикъл на работа, при 80 км./ч. 4/1
 • Работна температура на гумите запълнени по предлаганата от нас технология, доказана със тестове е от – 60 градуса по целзии до + 160 градуса по Целзий.
 • Възможно е запълване на всички видове и размери индустриални пневматични гуми за специализирани, военни, строителни, минни, кариерни, селскостопански, горски транспортни машини и съоражения.
 • Бърз срок за постигане на целта, след правилно дозиране, под определено налягане чрез безкислородна помпа GRACO и 24 часов престой в легнало положение гумата е готова за употрба и с максимална якост.
 • Така напълнените гуми позволяват повишаване на товароносимоста с до 30%.
 • Поради постоянното налягане и непроменяемата среда се удължава живота на гумата многократно, често десетилетия /в зависимост от експлоатацията/
 • Елиминира се на 100 % проблема с механични наранявания във всички зони гумата е защитена/страница, борд, корона/
 • Елиминира се проблема с деформиране на гумите от тежеста на машините, при продължителни престой.
 • Намалява плъзгането на гумите, гумата оставя много по – отчетлив отпечатък върху повърхността на пътя.
 • Свежда износването от случайни удари до минимум – позволява работа в екстремни температурни условия
 • Повишава управляемостта на машината .
 • Подобрена стабилност на пътя поради снижения център на тежестта
 • Повишена сигурност на водача
 • Елиминира нуждата от сервизиране и проверки на налягането по гумите, дори след дълъг престой, както и каквито и да било ремонти по тях.
 • Улеснява предвижването по опасни терени
 • Оптимизира работата при тежки натоварвания и денонощна експлоатация.
 • Снижава центъра на тежестта на машината
 • Напълнените с Polyfill гуми могат да бъдат регенерирани, без проблем по технологията на студен регенерат.
 • По нисък разход на гориво от супереластична каучукова гума защото тя е с до 30% по лека от нея.
 • По – добро топлоотделяне от супереластична каучукова гума
 • По – добра стабилност и тотална мобилност на превозното средство независимо от условията на експлоатация.


 

 

Марки гуми