Регенерат

Регенерирането на товарни гуми е все по-важен индустриален фактор в света. Mетодите на процеса постоянно се усъвършенстват. Затова технически перфектно регенерирани гуми могат да се закупят на атрактивни цени.

Студеният регенерат е идеално решение поради редица технически и икономически предимства. Употребяваната гума се полира (избелва ) и грундира с лепило. След това се полага невулканизирана еластична гума (подложка) и най-отгоре предварително вулканизирания и профилиран протектор.

Получената заготовка се поставя в автоклав за термична обработка, така че да се вулканизира еластичната гума и да осигури добра връзка между износената гума и протектора. Един автоклав с дължина 4-10м е подходящ за студен регенерат на приблизително 12 - 24 гуми. Температурата при вулканизация е в диапазона от 95°C - 100°C при продължителност 4,5 - 5 часа. След цикъла - едновременно всички гуми са готови.

Поради сравнително ниските температури на “изпичане “, които изисква метода, той е наречен “студен".

Неговите главни технически и икономически предимства са : Технически облекчена и безопасна дейност. Икономически предимства : дълъг пробег на гумите студен регенерат.

Марки гуми